PODZIĘKOWANIE SZ.P. JOLANCIE I EDWARDOWI FUSZAROM

Dyrektor, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska

Zespołu Szkół w Strupinie Dużym

pragnie podziękować

Sz. P. Jolancie i Edwardowi Fuszarom

za przekazanie do biblioteki szkolnej

prywatnego księgozbioru 267 woluminów

literatury popularnonaukowej oraz beletrystyki.