DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Zdjęcia

Film

Zespół Szkół w Strupinie Dużym już po raz szósty włączył się w akcję „Dzień Bezpiecznego Internetu” promowaną przez portal Safer Internet. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Działania, których wdrożenia podjęły się organizatorki panie: Jowita Mróz (nauczyciel bibliotekarz), Joanna Mazurek (nauczyciel pedagog) oraz Elżbieta Mulak i Marzena Wróbel (nauczyciele informatyki) miały zadanie usprawnienia funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym społeczności szkolnej. W styczniu odbyły się zajęcia lekcyjne dla uczniów szkoły dostosowane do ich wieku. Najmłodsi poznali zasady bezpiecznego zachowania w Internecie. Mogli także obejrzeć kreskówki „Owce w Sieci”. Ich starsi koledzy uczestniczyli w zajęciach o bezpieczeństwie w Internecie, w korzystaniu z telefonów komórkowych i z portali społecznościowych. Natomiast gimnazjaliści poznali zagrożenia cyfrowego świata - sexting. Bogatsi w wiedzę i umiejętności najmłodsi uczniowie mogli wziąć udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „Mój dzień  w cyberprzestrzeni”, w którym wzięło udział 61 uczniów. Najlepsi okazali się:

Joanna Hołysz (klasa I), Michał Hurko (klasa II), Julia Samborska (klasa IIIa) i Roksana Sadowska (klasa IIIb).

Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe oraz gadżety ufundowane przez dyrektora Zespołu Szkół w Strupinie Dużym.

Uczniowie wzięli również udział w przedsięwzięciu, którego celem było stworzenie Szkolnej Netykiety. Każda klasa typowała uczniów, którzy wykonywali ilustrację swojej zasady zachowania się w Internecie na plakacie ogólnym. Inni uczniowie wzięli udział w tworzeniu filmu pt. „Szkolna netykieta”. Film został zaprezentowany na apelu zorganizowanym z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który odbył się 22 lutego na sali gimnastycznej.