V KONKURS WIEDZY O POWIECIE CHEŁMSKIM

Laureaci konkursu

1 marca, w Zespole Szkół w Sawinie, odbył się V Konkurs Wiedzy o Powiecie Chełmskim. Drużyna z naszej szkoły, reprezentowana przez uczniów klasy III Gimnazjum w składzie: Emilia Gajuk, Adrian Nafalski i Bartłomiej Porzycki  zajęła III lokatę w pionie szkół gimnazjalnych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z dziedziny geograficznej, przyrodniczej a przede wszystkim historycznej o powiecie w którym mieszkają. Nauczycielami przygotowującymi uczniów byli Marzena Wróbel i Ewa Grusza.