ACH TA … WIOSNA! – W KOŃCU JEST!

Film

21 marca uczniowie całej szkoły uczestniczyli w obchodach pierwszego dnia astronomicznej wiosny. W klasach młodszych rozmawiano o rozpoczynającej się właśnie porze roku, o jej zwiastunach i zmianach zachodzących w przyrodzie. Dyskutowano, czy wiosnę już widać czy trzeba jeszcze na nią poczekać.

Uczniowie od IV klasy po gimnazjum, tego dnia, zamienili się rolami z nauczycielami i prowadzili wybrane zajęcia lekcyjne. Nad całością czuwali przedstawiciele i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Młodzież gimnazjalna aktywnie włączyła się do wiosennego porządkowania szkolnej przestrzeni na zewnątrz. Sadzono nowe krzewy, kwiaty oraz porządkowano już istniejącą zieleń, wykonując niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Prace przebiegały pod czujnym okiem nauczyciela p. Barbary Werner. Wzbogacenie i rozbudowanie „zielonej ekoprzestrzeni” wokół szkoły, było też realizacją jednego z zadań, zaplanowanych w ramach „EKOprojektu” wspieranego przez gminę Chełm i WFOŚiGW w Lublinie. Szkoła pozyskała dofinansowanie na ekologiczne zadania na najbliższe sześć miesięcy.