KONKURS O PPOR. WIKTORZE KARAMACIU ROZSTRZYGNIĘTY!

Laureaci konkursu

Piątego kwietnia w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Szkolnego Konkursu Poświęconego ppor. Wiktorowi Karamaciowi. Dyrektor szkoły p. Ewa Grusza przypomniała postać Cichociemnego ppor. Wiktora Karamacia i podkreśliła znaczenie tej postaci w historii naszej małej ojczyzny i Polski.

W konkurs była zaangażowana cała społeczność szkolna. Rozpatrywano go w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III sp., klasy IV-VI sp. i klasy I-III gim. Najmłodsi uczestnicy wykonywali prace plastyczne do wierszapt. "Co to jest Polska?" Cz. Janczarskiego. Zadaniem ich starszych kolegów ze szkoły podstawowej było zilustrowanie piosenki pt. "Cichociemni" zespołu Gammadion. Gimnazjaliści wzięli udział w teście wiedzy o ppor. Wiktorze Karamaciu.

Najlepsi okazali się być:

  • w Konkursie Plastycznym "Co to jest Polska?" - równorzędne pierwsze miejsca zajęli: Małgorzata Hołysz (kl. I, op. p. Marta Zapora), Nikola Łopacka (kl. II, op. p. Mariola Tryniecka), Agata Mazur (kl. IIIa, op. p. Anna Kryńska), Dominik Baniewicz (kl. IIIb, op. p. Magdalena Mazurek),
  • w Konkursie Plastycznym "Cichociemni" - I miejsce zajęła Natalia Kłysz (kl. V, op. p. Elżbieta Mulak), II miejsce - Julia Glina (kl. V, op. p. Elżbieta Mulak), III miejsce - Norbert Zieliński (kl. VI, op. p. Małgorzata Mielniczuk),
  • w Konkursie Wiedzy o ppor. Wiktorze Karamaciu - I miejsce zajął Damian Radzichowski (kl. III gim.), II miejsce - Bartłomiej Porzycki (kl. III gim.), III miejsce - Adrian Nafalski (kl. III gim.).

Laureaci otzrymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ksiązkowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Strupinie Dużym.

Prace uczniów wyeksponowano na holu szkoły.

Konkurs zorganizowała nauczyciel historii p. Jowita Mróz.