TABLICA PAMIĘCI POŚWIĘCONA PPOR. WIKTOROWI KARAMACIOWI

Zdjęcia

W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, odbyły się uroczystości upamiętniające ppor. Wiktora Karamacia. To żołnierz – Cichociemny, który urodził się 6 marca 1909 r. w Strupinie Dużym. Podczas operacji lotniczej „Weller 7”, w nocy z 8 na 9 kwietnia 1944” popr. Wiktor Karamać wraz z grupą trzech skoczków został przerzucony do kraju jako kurier Delegatury Rządu na Kraj. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kaplicy w Strupinie Dużym.

Wśród obecnych byli przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z wójtem Gminy Chełm Wiesławem Kociubą, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, młodzież szkolna i licznie zgromadzeni mieszkańcy Strupina Dużego i okolicznych miejscowości. Druga część uroczystości, na placu przy Zespole Szkół w Strupinie D.,  rozpoczęła się od wprowadzenia  asysty wojskowej z Garnizonu Chełm, wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Rady Gminy Chełm, Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Koła Gminnego I Brygady Piechoty I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, Zespołu Szkół w Siennicy Różanej, Zespołu Szkół w Sawinie, Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Depułtyczach, zespołów szkół ze Strupina Dużego, Uhra, Żółtaniec oraz Stołpia. Po odegraniu Hymnu Państwowego zaprezentowana była biografia ppor. Wiktora Karamacia, a następnie głos zabrał wójt Wiesław Kociuba, który w swoim przemówieniu wspomniał o dumie jaka wypływa z faktu, że na terenie gminy żyli tak zacni mieszkańcy - Ppor. Wiktor Karamać urodził się tutaj w Strupinie Dużym, tu spędził dzieciństwo i młodość. Pamiętamy o tym i jesteśmy dumni z tego że był mieszkańcem tej miejscowości. I dzisiaj nasza obecność tutaj, tak liczna, młodzieży, mieszkańców Strupina D. i okolicznych miejscowości świadczy o tym, że pamiętamy i jesteśmy dumni. I niech ta pamięć trwa na pokolenia. Jako kolejny wystąpił prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych Franciszek Golik, który podziękował władzom samorządowym za trud i poświęcenie jakie wkładają w upamiętnianie wywodzących się z terenu gminy żołnierzy walczących za kraj w latach 1939 – 1945. Prezes Golik nawiązał tym samym do odsłonięcia Tablicy Pamięci poświęconej por. pil. Antoniemu Ostowiczowi w lipcu 2015 r. w Rożdżałowie. O wielkiej roli bohaterskich losów popr. Wiktora Karamacia w kształceniu młodych ludzi w swoim przemówieniu zawarła dyrektor ZS w Strupinie Dużym Ewa Grusza. Dyrektor zapewniła, że fakt usytuowania tablicy właśnie na terenie Zespołu Szkół determinuje grono pedagogiczne i młodzież do jeszcze intensywniejszego zgłębiania życiorysu Wiktora Karamacia i jego upamiętniania. W podobnym duchu o por. mówił uczeń szkoły,  a prywatnie jego krewny – Bartłomiej Porzycki.

     Po przemówieniach gości, nastąpiło odsłonięcie tablicy, którego dokonali: wójt W. Kociuba, dyrektor  E. Grusza, Michał Gwizda  - wnuk Wiktora Karamacia i prezes F. Golik.  Poświęcenia tablicy, dokonał ks. Andrzej Majchrzak proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Kolejnym etapem uroczystości była Salwa Honorowa na cześć ppor. W. Karamacia, jako dopełnienie odsłonięcia tablicy. Następnie głos zabrał Michał Gwizda. Po słowach podziękowań dla komitetu organizacyjnego uroczystości i wspomnień o dziadku, padły ważne słowa dotyczące podwójnej symboliki tablicy. Gdyż z jednej strony to namacalny dowód o zachowaniu w pamięci tak ważnej dla Polski postaci, a z drugiej to symboliczne miejsce – bo teren szkoły. Ta dla Wiktora Karamacia była bardzo ważna, jak podkreślił to p. Michał – Bo to co warto robić– to warto się uczyć, warto ten wysiłek wkładać. Dziadek znał trzy języki, jeszcze jeden ważny oprócz niemieckiego i angielskiego – matematykę. To jest język obcy dla niektórych – bardzo ważny by go znać. Matematyka pomogła mu w wieli rzeczach – i też w dojściu do tego kim został. Zdradził przybyłym na uroczystość mało znany fakt z życia swojego dziadka, on, przeszkolony spadochroniarz, miał lęk wysokości. A zgłoszenie się do kompani spadochronowej było czymś oryginalnym. Wielki hart ducha i niezłomność charakteru Wiktora Karamacia przejawiała się w wielu momentach życia. Zarówno tych związanych ze służbą krajowi, jak i w żuciu prywatnym. W czasie kiedy odniósł rany w powstaniu – biegł na spotkanie z moją babcią – na szczęcie rany okazały się na tyle lekkie, że do spotkania doszło. O czasach kiedy był osadzony na Rakowieckiej – swoim bliskim opowiadał często, a wśród tych opowieści pojawiała się i ta o jego współwięźniu z celi, o którym mawiał – Władek Bartoszewski. Jak relacjonował wnuk Michał, dziadek miał narzekać na to, że „Władek” wciąż tak dużo mówi - I z tym „Władkiem” dużo przebywał, a też już go nie ma wśród nas, nie ma świadków tej historii. I takie uroczystości są bardzo ważne, żeby tę pamięć zachowywać. Ale też pamiętać jedno – mamy wolną Polskę – wolny kraj, któremu też można pięknie służyć, i tej służbie „Tobie Ojczyzno” warto poświęcać życie -  na co dzień, w rodzinach i myślę ze to przesłanie Cichociemnych jest bardzo aktualne i mam nadzieję ze pozostanie w wielu z nas na dłużej - Po tych słowach wnuk popr. Karamacia wyraził nadzieję, że będzie bywał w Strupinie Dużym, rodzinnej miejscowości swojego dziadka, znacznie częściej.

     Po wystąpieniu p. Michała nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek, w kolejności: w imieniu Zarządu Koła Gminy Chełm Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych Barbara Kuśniewska, Jan Wolski oraz Zygmunt Matczuk; w imieniu służb mundurowych bryg. Zbigniew Raźniewski komendant Państwowej Straży Pożarnej, nadkom. Sławomir Kwiatkowski zastępca Komendanta Miejskiego Policji, mjr Jacek Sankowski zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie kpt. Paweł Kruszewski Straż Graniczna, por.  Radosław Osiński w imieniu dowódcy Garnizonu Chełm Wojska Polskiego; w imieniu Nadleśnictwa Chełm  nadleśniczy Krzysztof Dźwierzyński  oraz leśnicy Mateusz Kliszcz i Wojciech Kamiński; w imieniu Starosty Chełmskiego dyrektor Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Jolanta Ryszkiewicz; w imieniu szkół z terenu Gminy Chełm dyrektorzy Ewa Grusza, Maria Lipczyńska i Krystyna Zera; w imieniu Związku Kombatantów Zarząd w Chełmie Alicja Kwapisiewicz, Halina Tywoniuk i Franciszek Golik; prof. dr hab. Arkadiusz Tofil Rektor PWSZ w Chełmie; w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego ppłk. Józef Piłat, kpt. Jan Borowik, chor. Ryszard Grudzień;  w imieniu Rady i Samorządu Gminy Chełm  wójt Wiesław Kociuba, przewodniczący rady Artur Kubacki , zastępca wójta Lucjan Piotrowski.

 Kolejnym punktem uroczystości była recytacja wierszy przez Lidię Jurkiewicz i czteroletniego krewnego W. Karamacia Frania Farimy oraz pieśni w wykonaniu Zespołu Kombatant.  Oficjalne uroczystości pod Tablicą Pamięci zakończyły się odprowadzeniem wojskowej asysty honorowej i pocztów sztandarowych. Uroczystości zorganizowało Biuro Promocji Urzędu Gminy Chełm, Honorowy Komitet Organizacyjny uczczenia Pamięci ppor. Wiktora Karamacia.  Poczęstunek dla gości, żurek, bigos, pierogi i inne smakołyki, przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Strupina Dużego.