DZIEŃ EUROPY

Zdjęcia

W naszej szkole 17 maja 2017 r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Europy. W tym roku szkolnym postanowiliśmy zorganizować Piknik Europejski. Organizator Dnia Europy, nauczyciel bibliotekarz pani Jowita Mróz, zorganizowała konkurs plastyczny na symbol Europy, a także konkurs na najlepszą prezentację wybranego kraju Unii Europejskiej. Wśród wybranych przez uczniów państw pojawiły się: Polska (klasy: 0a, 0b, I-III sp.), Węgry (klasa IV sp.), Włochy (klasa V sp.), Francja,(klasa VI sp.), Grecja (klasa I gim.), Niemcy (klasa II gim.) i Hiszpania (klasa III gim.). Uczniowie wykonali: prezentacje multimedialne, plakaty, foldery, przebrali się w barwy wybranych krajów, przygotowali charakterystyczne potrawy, a także dokonali prezentacji wybranego kraju.

W konkursie plastycznym na symbol Europy zwyciężyła Julia Zabłuda (kl. III gim.), a najlepsze stoisko wybranego kraju Unii Europejskiej przygotowała klas V sp. Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie nagrody.