POTRAFIMY RECYTOWAĆ!

Zdjęcia

Uczennice naszej szkoły po raz kolejny z sukcesami reprezentowały nasza placówkę w konkursach recytatorskich.

Magdalena Bukowska zajęła II miejsce w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Regionalnej Ziemi Chełmskiej „Z tej ziemi się wywodzę, ta ziemia sercu memu bliska...". Konkurs odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie.

Marta Nafalska zajęła II miejsce w międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Przyroda w poezji”, który odbył się 6 czerwca 2017r.  w Zespole Szkół w Stołpiu.