Z DUMĄ NOSIMY SZTANDAR

Zdjęcia

W dniu 28 maja 2017 r. na terenie Gminy Wojsławice odbył się zlot kombatantów. Wojsławice były jednym z punktów bogatego programu XIV Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego zorganizowany w 73 rocznicę sformowania. O randze tej uroczystości świadczy fakt, że patronat honorowy nad zlotem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość ta była okazją do wspomnienia o mieszkańcach gminy Wojsławice, którzy służyli także w I Drezdeńskim Korpusie Pancernym i polegli w walce o wolną ojczyznę.

Poczet sztandarowy przekazanego naszej szkole sztandaru Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminy Chełm również uczestniczył w tych uroczystościach.