II GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY GIMMAT 2017

Zdjęcia

Dnia 26 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Strupinie Dużym odbył się II Gminny Konkurs Matematyczny GIMMAT, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III gimnazjum ze szkół Gminy Chełm: Gimnazjum Publicznego w Żółtańcach, Gimnazjum Publicznego w Okszowie, Gimnazjum Publicznego w Stołpiu, Gimnazjum Publicznego w Stawie i Gimnazjum Publicznego w Strupinie Dużym. Jego celem było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, pobudzanie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków oraz stwarzanie możliwości sprawdzenia i porównania swoich umiejętności matematycznych z rówieśnikami. W konkursie wzięło udział 24 uczniów. Uczestnicy rozwiązywali zadania dostosowane do poziomu każdej z klas.

Laureatami konkursu zostali:

  • w kategorii klas I gimnazjum: I miejsce – Artur Dmuch (GP w Żółtańcach), II miejsce – Magda Dworak  (GP w Okszowie), III miejsce – Aleksandra Socha (GP w Strupinie Dużym).
  • w kategorii klas II gimnazjum: I miejsce – Sebastian Pietrykowski (GP w Żółtańcach), II miejsce – Kacper Sagan (GP w Stawie), III miejsce – Patrycja Pietrykowska (GP w Żółtańcach).
  • w kategorii klas III gimnazjum: I miejsce – Michał Bednarek (GP w Żółtańcach), II miejsce – Emilia Gajuk (GP w Strupinie Dużym), III miejsce – Bartłomiej Brudnowski (GP w  Żółtańcach).

Dyrektor Zespołu Szkół w Strupinie Dużym p. Ewa Grusza wręczyła zwycięzcom i uczestnikom konkursu nagrody (ufundowane przez szkołę i Wójta Gminy Chełm), a także pamiątkowe dyplomy. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu, otrzymali podziękowania za rozwijanie zainteresowań uczniów i inspirowanie ich do zgłębiania wiedzy matematycznej. Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach matematycznych.

Konkurs przygotowali nauczyciele ZS w Strupinie Dużym, panie: Elżbieta Pietrucha, Alina Czarna i Jowita Mróz.