NA POKAZIE TEATRU TAŃCA "KWIECISTE GWIAZDY"

Zdjęcia

Dnia 20 lutego 2017 r. do naszej szkoły przyjechał Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy” w wykonaniu ukraińskiej formacji tanecznej, wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka z miejscowości Kiwercy na Wołyniu. Grupa artystyczna zaprezentowała 60-minutowy pokaz składający się z układów tanecznych: tańce ludowe świata, balet klasyczny, tańce współczesne, towarzyskie, etiudy taneczne, inscenizacje bajek. Ogromną atrakcją, oprócz kunsztu młodych tancerzy były kolorowe barwne stroje, które są szyte i opracowywane przez choreografów i kostiumologów. Występ Teatru Tańca wywołał ogromne emocje wśród publiczności, które zostały nagrodzone gromkimi brawami dla Młodych Artystów.