ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

OGŁOSZENIE

 Zakończenie  roku szkolnego
w Zespole Szkół w Strupinie Dużym
odbędzie się 23 czerwca 2017 r.


Program uroczystości:1. Godz. 745 – rozpoczęcie spotkania dla uczniów
    klas 0 – III szkoły podstawowej:

    a) krótkie przemówienie dyrektora;
    b) wręczenie  nagród i podziękowań;
    c) spotkania z wychowawcami w klasach;

Powrót dzieci klas 0 – III ok. godz. 925

Dojazd uczniów klas IV – VI i I –III gimnazjum

2. Godz. 930 rozpoczęcie spotkania dla uczniów
    klas IV – VI i I – III gimnazjum

    a) krótkie powitanie wszystkich zgromadzonych
        przez uczniów kl. III g;
    b) wprowadzenie pocztu flagowego i sztandarowego;
    c) wystąpienie kapitana Franciszka Golika;
    d) uroczyste przekazanie sztandaru
         i ślubowanie absolwentów;
    e) przemówienie dyrektora szkoły;
     f) wręczenie nagród i wyróżnień uczniom klas IV- II g;
    g) część artystyczna w wykonaniu uczniów
         klas III g oraz II g i VI;
    h) wręczenie nagród i dyplomów uczniom klasy III g.

3. Spotkania z wychowawcami w klasach.

 

Organizacja dowiezienia
dzieci autokarem szkolnym


I kurs     650 Krzywice, Rożdżałów, Strupin Duży
                715 Pokrówka ul. Wiosenna, ul. Zielona, Strupin Łanowy,  
                      Strupin Duży
II kurs    840 Krzywice, Rożdżałów, Strupin Duży

                900 Pokrówka ul. Wiosenna, ul. Zielona, Strupin Łanowy,
                      Strupin Duży


 Organizacja rozwiezienia dzieci autokarem szkolnym:


I kurs     ok. 925  klasy 0 – III szkoły podstawowej.
II kurs    ok. 1300 klasy IV-VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.

 

Uczniów obowiązuje zmiana obuwia!               

                                                                           Dyrektor Ewa Grusza