UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zdjęcia

Czwartego września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Chełm p. Wiesław Kociuba, prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie p. Franciszek Golik, skarbnik Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie p. Antonina Farima i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Strupinie Dużym p. Maria Jagnicka. Uroczystość "Był taki wrzesień 1939 r. - Jest taki wrzesień 2017 r." była okazją do przedstawienia najważniejszych wydarzeń  II wojny światowej oraz i uczczenia pamięci ppor. Wiktora Karamacia, pod pomnikiem którego zostały złożone kwiaty. Uczniowie radośnie powitali również nowy rok szkolny, poznali swoich wychowawców i nową szkołę. Część artystyczną przedstawili uczniowie klas: IVa, IVb, V i VII oraz III gim. pod kierunkiem p. Małgorzaty Mielniczuk. W organizację przedstawienia włączyły się również panie: Elżbieta Mulak, Barbara Werner, Urszula Rudnik, Mariola Tryniecka, Marzena Wróbel i pan Marcin Sadowski.