UROCZYSTE ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I

Zdjęcia


Dnia 13.10.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym odbyła się niezwykła uroczystość. Ślubowanie klasy I było połączone z Dniem Edukacji Narodowej. Uroczystość miała podniosły charakter. Na wstępie uroczystości wprowadzono poczty: flagowy i sztandarowy oraz odśpiewano hymn państwowy.

Po oficjalnej części wychowawczyni klasy I pani Anna Kryńska powitała wszystkich gości przybyłych na tą uroczystość – dyrektor szkoły panią Ewę Gruszę, wieloletnią dyrektor szkoły panią Wiesławę Greniuk, grono pedagogiczne, pracowników obsługi, licznie przybyłych rodziców, dzieci i młodzież gimnazjalną. Następnie dzieci z klasy I i uczniowie klasy IVa i IVb zaprezentowali część artystyczną powstałą pod kierunkiem Anny Kryńskiej.

Uczniowie dziękowali wszystkim pracownikom szkoły za ich trud, ofiarność i poświęcenie. Dzieci z klasy I stanęły na wysokości zadania i pięknie pokazały, co potrafią.

Po występie uczniów głos zabrała dyrektor szkoły stwierdzając, że dzieci mogą stać się prawdziwymi uczniami – co dokonało się poprzez ceremonię pasowania i ślubowanie uczniów klasy I. Dyrektor szkoły wyraziła podziw dla umiejętności i wiedzy „pierwszaków”, życzyła im sukcesów w nauce.

W poczet Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym zostali przyjęci: Kacper Czepiel, Natalia Dejneka, Tymon Iwaniec, Oliwia Jabłońska, Sylwia Kwiatek, Iga Łopacka, Zuzanna Marszaluk, Franciszek Mazurek, Filip Obara, Klaudia Śliwińska, Dawid Wojtas, Dariusz Wojtiuk, Daria Zalichta – Kogut.

Miłym akcentem były życzenia i wiersze dla pierwszaków od ich starszych koleżanek i kolegów, a także drobne upominki od uczniów poszczególnych klas.

Imprezę uwieczniliśmy pamiątkowym, wspólnym zdjęciem z pierwszoklasistów i ich rodziców, wychowawcy i dyrektora szkoły. Kolejna część uroczystości miała miejsce w  klasie I, gdzie przy słodkim poczęstunku rodzice, dzieci i wychowawca dzielili się wrażeniami.