FINAŁ XIV GMINNEGO KONKURSU IM. PAULINY HOŁYSZOWEJ

Zdjęcia

Dwudziestego pierwszego października odbyła się, organizowana co roku w naszej szkole, XIV Edycja Gminnego Konkursu im. Pauliny Hołyszowej. Konkurs jest objęty patronatem Wójta Gminy Chełm. Celem imprezy jest rozbudzanie zainteresowań poezją regionalną kształtowanie wrażliwości na piękno poezji regionalnej poprzez sztukę recytacji i przekład intersemiotyczny utworu poetyckiego, a także kształtowanie wrażliwości uczniów na piękno przyrody i zabytków historycznych Ziemi Chełmskiej i promowanie wiedzy o regionie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: wójt Gminy Chełm pan Lucjan Piotrowski oraz radny Gminy Chełm i sołtys Strupina Dużego pan Andrzej Jagnicki.

Gminny Konkurs im. Pauliny Hołyszowej składa się z: konkursu recytatorskiego, konkursu plastycznego i konkursu wiedzy o Przyrodzie Gminy Chełm.

W komisji konkursu plastycznego zasiadły: malarka pani Beata Kozak, kierownik Wydzału Wypożyczeń Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie pani Barbara Oleszczuk i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Strupinie Dużym pani Maria  Jagnicka.

W komisji konkursu recytatorskiego zasiadły: pani Krystyna Igras - znana poetka, malarka i sportsmenka pani Krystyna Igras i pani Anna Pietuch – kierownik Transgranicznego Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. M.P. Orsetti w Chełmie,

W komisji konkursu wiedzy o Przyrodzie Gminy Chełm zasiedli: pani Magdalena Mąka - pracownik Działu Historii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie i radny Gminy Chełm pan Andrzej Jagnicki.

W konkursach wzięło udział razem 57 uczniów ze szkół Gminy Chełm.

Do konkursu recytatorskiego zgłosiło się 20 uczniów z klas IV-VI sp. oraz klasy VII i klas II i III gimnazjum.

Oto laureaci w kategorii szkoła podstawowa:

 • I miejsce – Pola Kunka
 • II miejsce – Zuzanna Stachel
 • III miejsce – Narin Szulc
 • Wyróżnienia: Klaudia Czyż, Patrycja Dzieńkowska

W kategorii gimnazjum:

 • I miejsce – Marta Nafalska
 • II miejsce – Nikola Rymczuk
 • III miejsce – Magdalena Drzazga
 • Wyróżnienia: Klaudia Klasura, Oliwia Ceglińska, Klaudia Dudek, Julia Klasura

Na konkurs wiedzy o Przyrodzie Gminy Chełm, który miał formę testu (autorstwaznanego regionalisty Chełmszczyzny pana Zbigniewa Lubaszewskiego) zgłosiło się 12 uczniów z klas IV-VI sp. oraz klasy VII i klas II i III gimnazjum.

Najlepsi byli:

w kategorii klasy IV-VI sp.:

 • I miejsce – Oskar Iwaniec
 • II miejsce – Gabriela Danak
 • III miejsce – Hubert Kusiak

w kategorii klasy VII sp. i klasy II-III gimnazjum najlepsi byli:

 • I miejsce - Magdalena Bielak
 • II miejsce - Paulina Nowak
 • III miejsce - Izabela Nafalska

Imprezą towarzyszącą konkursowi recytatorskiemu jest Gminny Konkurs Plastyczny, w którym wzięło udział 25 uczniów.

Oto laureaci konkursu w kategorii klasy „0”-I:

 • I miejsce - Jagoda Smorga
 • I miejsce - Antoni Salkiewicz
 • Wyróżnienie -Piotr Stołpiak
 • Wyróżnienie - Weronika Kuryluk

w kategorii klasy II-III szkoły podstawowej

 • I miejsce - Karolina Włodarczyk
 • I miejsce - Klaudia Podkańska
 • Wyróżnienie - Zuzanna Nowosad
 • Wyróżnienie - Patrycja Socha
 • Wyróżnienie - Małgorzata Hołysz

w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej

 • I miejsce - Wiktoria Włodarczyk
 • I miejsce - Roksana Iwaniec
 • Wyróżnienie - Luiza Baniewicz
 • Wyróżnienie - Roksana Sadowska

Wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek, który przygotowały panie: Jolanta Paszkiewicz, Zofia Nafalska oraz rodzice uczniów reprezentujący Radę Rodziców.

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, które wręczyli im Wójt Gminy Chełm p. Lucjan Piotrowski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym pani Ewa Grusza. Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Gminy Chełm, Senator Rzeczpospolitej Polskiej prof. dr hab. Józef Zając, Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Chełmie, Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Chełm, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Organizatorzy dziekują dyrektorowi Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie pani Krystynie Mart za udostępnienie skanów zdjęć ze zbiorów Pauliny Hołyszowej, których wydruki posłużyły za dekorację konkursu i stały się pierwszymi z powstającej w szkole stałej wystawie poświęconej Paulinie Hołyszowej.

Organizatorami konkursu były panie: Małgorzata Mielniczuk, Jolanta Paszkiewicz, Urszula Rudnik, Mariola Tryniecka, Barbara Werner, Marzena Wróbel. Koordynatorem konkursu była Jowita Mróz.

Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy III gimnazjum: Natalia Przybylska i Adrian Drzazgowski.