DZIEŃ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zdjęcia

Dnia 8 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pierwszej rocznicy otrzymania przez szkołę Sztandaru Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminy Chełm.

Swoją obecnością zaszczycili nas: kapitan Franciszek Golik - Prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie, pani Antonina Farima - skarbnik Zarządu Okręgu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie, pan Lech Lepianko -dyrektor Biura Obsługi Szkół oraz pani Maria Jagnicka - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Strupinie Dużym.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęto złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą ppor. Wiktora Karamacia. Następnie zebrani goście oraz uczniowie wysłuchali przemówienia dyrektor szkoły pani Ewy Gruszy, która m.in. oznajmiła: „…Sztandar Związku Kombatantów znalazł godne miejsce w gablocie na głównym korytarzu, tak, aby mogli go podziwiać uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście odwiedzający nasza szkołę. Towarzyszy nam podczas wszystkich uroczystości państwowych, szkolnych – podczas odsłonięcia tablicy upamiętniającej ppor. Wiktora Karamacia, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz ślubowania klasy pierwszej.

Uczniowie nasi uczestniczyli również w innych uroczystościach poza szkołą, gdzie prezentowali sztandar kombatantów, np.: podczas obchodów Odzyskania Niepodległości

w Depułtyczach Królewskich, podczas XIV Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów

I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego w Wojsławicach i w Sawinie.

Zawsze i wszędzie nosiliśmy sztandar z czcią i godnością, szerząc pamięć o dokonaniach żołnierzy II wojny światowej…”

Następnie uczniowie klas: VII szkoły podstawowej i III gimnazjum pod kierunkiem pań: Małgorzaty Mielniczuk, Beaty Białowąs i Anny Gajewskiej przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Odśpiewano pieśni patriotyczne: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rotę”; piosenki o tematyce legionowej:  „Rozkwitają pąki białych róż”, „Przybyli ułani”,  „Wojenko, wojenko” oraz  „Żeby Polska była Polską”, które przeniosły społeczność szkolną w czasy trudnej walki Polaków o upragnioną wolność. Uczniowie mówili o cierpieniu i tragicznych losach wielu pokoleń Polaków, którzy nie zawahali się oddać życie za ojczyznę.

Uroczystość była  również okazją do odznaczenia tych, którzy zasłużyli się w sposób szczególny na rzecz Związku. Prezes Franciszek Golik wręczył odznaki za zasługi paniom: Małgorzacie Mielniczuk i  Jolancie Paszkiewicz oraz panom: Lechowi Lepianko oraz Marcinowi Sadowskiemu.

Oficjalną część uroczystości zakończyły: przemówienie kapitana Franciszka Golika oraz podziękowanie za odznaczenia przekazane przez panią Jolantę Paszkiewicz.