GRUPA ARTYSTYCZNA "SAMI SWOI" W NASZEJ SZKOLE

Zdjęcia

W dniu 22 listopada 2017 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wyjątkowym pokazie historycznym pt. ,,Historia i kultura wsi polskiej", przygotowanym przez Grupę Artystyczną "Sami Swoi". Jak sama grupa pisze o sobie - ,,My, grupa Sami Swoi, kulturą wiejską zachwycenia chcemy dać wam promyk wiedzy pośród świata cieni. Tu niejeden gospodarz swą historię przedstawi, każdego uczestnika opwieścią rozbawi. Pokaże, zaprezentuje, przedstawi narzędzie, którym kiedyś jego Pradziad pracował na grzędzie", ich pokaz to spojrzenie w przeszłość. W odpowiednio przygotowanej scenografii, w dobranych do minionej epoki strojach, opowiadali nie tylko o gospodarzach, ale także o tym, czym  trudnili się ludzie na wsi, jak wyglądał ich dzień, ale i święto.

Cały program historyczny, który został zaprezentowany poruszał szereg różnorodnych zagadnień tematycznych. W programie historycznym mogliśmy zobaczyć tradycyjny strój chłopski codzienny i świąteczny, a także przedstawiono nam charakterystykę wiejskiej chaty. Poprzez legendę o zręcznym kowalu Dunstanie, który przechytrzył samego diabła poznalismy symbolikę podkowy. W ciekawy sposób opowiedzieli także historię pieniądza, prezentując jednocześnie proces wybijania monet przy udziale uczniów. Opowiadając o ginących zawodach w Polsce, przybliżyli postacie mincerza i kowala. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również możliwość osobistego zapoznania się z bogatą kolekcją rekwizytów i narzędzi – m.in. kołowrotkiem, cepem, sierpem czy też starodawną maselnicą oraz przygotowana dla dzieci zabawa - bieg w workach na wyścigi.

W pokazie wzięło udział 124 uczniów naszej szkoły.