OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

Zdjęcia

20 listopada 2017 roku obchodziliśmy po raz kolejny Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Temat ten cieszy się wśród naszych uczniów dużym zainteresowaniem. Cykliczna akcja informacyjna pozwala naszym uczniom przypomnieć sobie informacje dotyczące Konwencji Praw Dziecka.

Uczniowie klas starszych mogli wypowiedzieć się na temat tych praw w dyskusjach prowadzonych w klasach oraz w akcji plastycznej, której efekty zostały przedstawione w formie gazetki. Dla uczniów najważniejsze okazały się prawa do: życia, godności i wypoczynku.