O szkole

Zespół Szkół mieści się w największej wsi Gminy Chełm – w Strupinie Dużym. W skład Zespołu wchodzą: oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego oraz Gimnazjum Publiczne. Rejonizacja placówki obejmuje: Krzywice, Pokrówkę, Rożdżałów, Strupin Duży, Strupin Łanowy i Strupin Mały. Do Zespołu uczęszcza 204 uczniów w 10 zespołach klasowych. W placówce zatrudnionych jest 20 nauczycieli i 7 pracowników obsługi.

W piętrowym budynku szkoły znajdują się: wszystkie sale lekcyjne, pracownia informatyczna oraz biblioteka, a także pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarski, pedagoga szkolnego, pomieszczenia administracji, stołówka i szatnia. Placówka posiada nowoczesną salę gimnastyczną połączoną z głównym budynkiem szkoły. Obok szkoły mieści się również boisko sportowe i plac zabaw. Uczniowie dowożeni są do szkoły gimbusem.